Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Door de door u gekozen artikelen bij Quilt-Atelier Trijntje van der Horst te bestellen heeft u te kennen gegeven dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Quilt-Atelier Trijntje van der Horst hiervan op de hoogte te stellen.
 

Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door de Quilt-Atelier Trijntje van der Horst vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m. aan Quilt-Atelier Trijntje van der Horst gemeld te worden.
  

Levertijden
De levertijden van de artikelen worden aangegeven op de site, dit zijn allemaal circa levertijden. De consument kan ten alle tijden contact opnemen met Quilt-Atelier Trijntje van der Horst om zich te laten informeren over de exacte levertijd van het bestelde product. Mocht de levertijd van het product langer dan 2 weken dan de aangegeven levertijd zijn, zal Quilt-Atelier Trijntje van der Horst u hierover informeren.


Annuleringen
De levering van het product dient 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als Quilt-Atelier Trijntje van der Horst met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.
 

Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Quilt-Atelier Trijntje van der Horst  kenbaar te worden gemaakt.. In de annulering dient u, uw naam met het ordernr. en uw rekeningnummer te noteren. Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan Quilt-Atelier Trijntje van der Horst  gedaan heeft. Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.
 

Zichttermijn / Afkoelingsperiode
Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen. Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen. Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met Quilt-Atelier Trijntje van der Horst  te ontbinden. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail of brief) aan ons te melden. Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en kunt u het product aan ons retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen.
 
** Het herroepingsrecht geldt NIET voor producten die voor de consument op maat zijn gesneden. Dit geldt voor alle stoffen, backing stoffen en vulling. Ook voor garen geldt dit herroepingsrecht NIET omdat niet vast te stellen is of het product al dan niet gebruikt is.**

De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Quilt-Atelier Trijntje van der Horst heeft herroepen, zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.
 

De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn.
 

Quilt-Atelier Trijntje van der Horst behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door Quilt-Atelier Trijntje van der Horst  of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal Quilt-Atelier Trijntje van der Horst u hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 

Quilt-Atelier Trijntje van der Horst heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat, of speciaal afgesneden stoffen op maat, of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.
 

Gebruiksvoorwaarden van deze website
Deze website wordt onder de volgende voorwaarden gratis ter beschikking gesteld aan alle internetgebruikers, en met name aan de klanten van Quilt-Atelier Trijntje van der Horst. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Persoonlijke informatie die door gebruikers van deze website wordt verstrekt, wordt met de nodige zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zie de privacyverklaring voor nadere informatie over zaken die op de privacy betrekking hebben.
 

Ongeoorloofd gebruik
Het gebruik van deze website op een manier die hinderlijk is voor andere Internetgebruikers of op andere wijze het goede functioneren van deze website verstoort of de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloedt, is niet toegestaan. Het gebruik van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is niet toegestaan.
 

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Quilt-Atelier Trijntje van der Horst  is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Quilt-Atelier Trijntje van der Horst is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.

Quilt-Atelier Trijntje van der Horst  behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.
 

Privacyverklaring
Vertrouwelijke behandeling en veilige opslag
Persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van uw bestelling, die op of via deze website worden verwerkt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend benut in het kader van uw contact met Quilt-Atelier Trijntje van der Horst. Dit houdt in dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde diensten of producten. In dergelijke gevallen mogen derden deze informatie alleen en uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun taak om u de betreffende producten en diensten te leveren. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid.
  

Quilt-Atelier Trijntje van der Horst beschermt de persoonlijke informatie van haar websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij verzamelen de door u verstrekte persoonsgebonden informatie en slaan deze op conform de Wet op Persoonsgegevens en in overeenstemming met de geldende EU-bepalingen ten aanzien van bescherming persoonsgegevens.

Wanneer vraagt Quilt-Atelier Trijntje van der Horst om uw persoonlijke gegevens?
In het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of overige informatie over uzelf te geven. Quilt-Atelier Trijntje van der Horst vraagt uitsluitend informatie aan u als u een bestelling wilt plaatsen.
  

Wij verzamelen informatie over u om twee redenen: ten eerste, om uw bestelling af te kunnen handelen, ten tweede om u de best mogelijke service te bieden.
 

Quilt-Atelier Trijntje van der Horst - Westerzand 8 - 9862 TN Sebaldeburen - Groningen  - Tel: 0594-612079

Powered by webXpress